Privacyverklaring Latexwaisttrainer

De website “Latexwaisttrainer.com” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Luc Huysveld, met maatschappelijke zetel te Brakel en ingeschreven in de KruispuntenBank der Ondernemingen onder nummer BE0651.814.363 Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.

Latexwaisttrainer garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt.

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening, legt Latexwaisttrainer gegevens vast (naam, woonplaats en adres, uw telefoon- en faxnummers, uw e-mailadres).Latexwaisttrainer gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) producten en diensten van Latexwaisttrainer van de met haar in groepsverband samenwerkende ondernemingen of van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. Hierbij tracht Latexwaisttrainer rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten dan kunt u dit schriftelijk melden bij Latexwaisttrainer t.a.v. Luc Huysveld, Bijstierstraat 4, B-9660 Brakel of per e-mail aan [email protected] met als onderwerp “Adresregistratie”. Wij laten uw gegevens hiervoor dan blokkeren.

Uw gegevens verwijderen?

Wij bewaren uw gegevens op een (beveiligde) Secure Server. Wilt u dat wij uw gegevens uit ons bestand verwijderen? Ook dan kunt u een e-mail naar [email protected] sturen. Natuurlijk kunt u ons dit ook schriftelijk laten weten. Ons adres is: Latexwaisttrainer, Bijstierstraat 4, B-9660 Brakel. Latexwaisttrainer voldoet binnen 7 werkdagen aan uw verzoek.

Privacybeleid andere websites

Op www.latexwaisttrainer.com zijn geen links opgenomen naar andere websites.

Hebt u nog vragen over ons privacybeleid?

Stuur dan een e-mail naar [email protected] . Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst.

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacybeleid op deze website.